Drop Down Menu


H. Missen/agenda


Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hier


Overzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Horn

Informatie - FinanciŽn

Kerkelijke tarieven.

Het federatiebestuur heeft voor kerkelijke aangelegenheden de tarieven vastgesteld met ingang van 1 januari 2016. Download hier

Begraafplaats tarieven.

Het federatiebestuur heeft voor de begraafplaats de tarieven vastgesteld met ingang van 1 januari 2016. Download hier

Begroting

In de lijst ziet U de begroting van 2018. Tevens ziet u ook de jaren 2016 en 2017. Bij de begroting behoort ook de toelichting 2018 met de voorgaande jaren 2016 en 2017. Deze begroting is goedgekeurd door het kernbestuur op 16 november 2017 en door het bisdom in januari 2018.

U ziet, dat voor 2018 een te kort is begroot ad € 1315,--.

De Begroting 2018 met toelichting kunt u hier downloaden.

Kerkbijdrage

Op www.kerkbalans. nl staat de nodige informatie over de ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Alle kerken in Nederland hebben een ANBI goedkeuring. Op de site van Kerkbalans is het zeer de moeite waard om te kijken, wat uw voordeel is om aan de kerkkbijdragen af tedragen. Hoe kom ik hier achter ???

Ga naar de web-site van kerkbalans. Klik aan: " Over kerkbalans" Daarna klikt u aan: "hoe kan ik geven". Nu komt u in het programma: "Schenkcalculator". Hier kunt u allerlei gegevens invullen, zoals uw inkomsten en de bijdrage aan de kerk. Deze getallen kunt u veranderen. Iedere keer geeft de calculator een uitslag, wat uw voordeel is. Kunt u zich hier in vinden, dan is het mogelijk bij: "Akte aanvragen" het desbetreffende formulier in te vullen.

Download hier het betreffende formulier.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Dhr. R. Muller. tel. 0475592654

 

webdesign horvers.net